Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 20:16 PM (GMT+7)

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

authorP.V Thứ Bảy, ngày 05/03/2016 06:09 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vậy tôi có được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội không và hỗ trợ như thế nào?

   
http://danviet.vn/tin-tuc/ho-tro-phi-bao-hiem-y-te-cho-nong-dan-kho-lam-vi-thieu-tieu-chi-16567.html

Tôi đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vậy tôi có được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội không và hỗ trợ như thế nào?

Ông Hoàng Văn Giáp (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị định số 134/2015 ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH tự nguyện thì việc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện được quy định như sau:

 ho tro dong bao hiem xa hoi tu nguyen hinh anh 1

Người dân đóng BHXH tự nguyện qua hệ thông bưu điện tại Bưu điện TP. HCM. ảnh: I.T

+ Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ: Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 nghị định này, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

+ Về phương thức hỗ trợ: Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH chỉ định; định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn.... /.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Năm học 2018 sắp kết thúc với buổi lễ tổng kết đáng nhớ. Những bài...
Buổi lễ tổng kết năm học 2017-2018 sẽ không thể thiếu được bài phát...
Theo luật sư, với cách đặt tên trạm BOT của Bộ GTVT, người dân phải...