Thứ Năm, ngày 24/01/2019 09:33 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 23/05/2018 05:30 AM (GMT+7)

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2018

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH có tổng cộng 3 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động, bao gồm: Bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

   

Tỉ lệ đóng các loại bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp):

Các khoản đóng Tỉ lệ trích của Doanh nghiệp Tỉ lệ trích của người lao động
Bảo hiểm xã hội 3% ốm đau, thai sản 8% hưu trí và tử tuất
14% hưu trí, tử tuất
0,5% tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bảo hiểm y tế 3% 1,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1%
Tổng cộng 21,5% 10,5%
32%

Hàng tháng người sử dụng lao động phải tự đóng và trích vào lương của người lao động để đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động với tỉ lệ tổng cộng là 32% tiền lương tính đóng BHXH

Mức tiền lương tính đóng các khoản bảo hiểm

Từ ngày 1.1.2018, tiền lương tháng đóng BHXH bắc buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Cụ thể:

 - Mức lương, ghi mức theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương.

Theo Thanh Nhã (Thukyluat.vn)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đoạn đường làng hơn 200m được chính quyền xã và người dân “giành...
Theo luật sư, mức án đề nghị của Viện Kiểm sát Tp. Hòa Bình đối với...
Luật sư cho rằng, nếu đối tượng phạm tội có đủ năng lực chịu trách...