Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 03:00 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 02/07/2018 09:00 AM (GMT+7)

Coi chừng nhìn nhầm (1): Đừng nhìn... lầm

Màn hình phẳng tựa sân bay / Chỉ cần hỗ trợ thế này là ngon

   

 coi chung nhin nham (1): dung nhin... lam hinh anh 1

Đầu gối kết hợp ngón chân
Anh em xem vội, bần thần cả đêm

 coi chung nhin nham (1): dung nhin... lam hinh anh 2

Chỉ cần một cái cùi tay
Anh em xem ảnh, cả ngày bâng khuâng

 coi chung nhin nham (1): dung nhin... lam hinh anh 3

Quên đi, là gấu của tôi
Đời nào tôi lại xin mời đến xem

 coi chung nhin nham (1): dung nhin... lam hinh anh 4

Trông xa cứ tưởng là nhiều
Lại gần mới biết, phì nhiêu đó mà

 coi chung nhin nham (1): dung nhin... lam hinh anh 5

Màn hình phẳng tựa sân bay
Chỉ cần hỗ trợ thế này là ngon

Theo Tú Jap (Dân Việt)
Xem bình luận