Thứ Tư, ngày 23/08/2017 15:39 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 28/10/2013 06:48 AM (GMT+7)

Grow/Oxfam đồng hành cùng Cuộc thi ảnh Đất & Người

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia và cùng làm việc với các đối tác và liên minh khác trên khắp thế giới để tìm giải pháp bền vững cho nghèo đói và bất bình đẳng.

   
Tại Việt Nam, Oxfam là một trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro với hiểm họa và thảm họa (GNRRTH), cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng cao vị thế của phụ nữ.


Lịch sử hoạt động tại Việt Nam

Oxfam có mặt lần đầu tiên tại tại Việt Nam từ năm 1955 với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Sau một số hỗ trợ khác trong lĩnh vực này vào những năm đó, vào cuối thập kỷ 1980, Oxfam bắt đầu triển khai các hoạt dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi làm việc cùng với cộng đồng, chính phủ, các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ khác nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển con người, thịnh vượng kinh tế thông qua việc đem lại sự thay đổi về các chính sách kinh tế và xã hội.

Tầm nhìn của Oxfam:Tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, được tạo điều kiện để tham gia các cơ hội phát triển nhằm giải quyết nghèo đói và bất công.

Các mục tiêu chiến lược của Oxfam tại Việt Nam:

Sinh kế nông thôn: Phát triển sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn, nhất là người dân tộc thiểu số và phụ nữ – chú trọng vào cải thiện điều kiện sinh kế, giảm tình trạng dễ bị tổn thương, tăng khả năng ứng phó với hiểm họa, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sinh kế đô thị: Cải thiện phương thức kiếm sống của lao động nhập cư, đặc biệt là phụ nữ trong cả khu vực kinh tế chính quy và không chính quy tại các khu vực đô thị.

Đảm bảo quyền con người trong khủng hoảng nhân đạo: Đảm bảo tất cả phụ nữ và nam giới được bảo vệ và hỗ trợ trong mọi cuộc khủng hoảng nhân đạo bất kể họ là ai, ở đâu, hay họ bị ảnh hưởng như thế nào, theo cách thức phù hợp với quyền con người của họ.

Công bằng giới và không phân biệt đối xử: Phụ nữ được tăng quyền quyết định về cuộc sống riêng của họ, tăng quyền làm chủ kinh tế và chính trị của họ, và họ có thêm điều kiện để bày tỏ tiếng nói và đòi quyền của mình trong cả gia đình và ngoài xã hội. Những người bị phân biệt đối xử có thêm điều kiện để được bày tỏ tiếng nói của họ một cách tự do trong gia đình và xã hội, sự hiện diện của họ phải được công nhận, và quyền của họ được tôn trọng.

Quản trị và trách nhiệm giải trình: Tạo điều kiện để cộng đồng và xã hội dân sự tham gia vào việc xây dựng chính sách công, các chương trình phát triển tại địa phương và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tăng sự tiếp cận của họ với luật pháp, sự thực thi luật pháp. Tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ như là tác nhân thay đổi để đảm bảo quản trị nhà nước hiệu quả.

Giới thiệu chiến dịch GrowChiến dịch Grow của Oxfam “Vun trồng tương lai no đủ” nhằm mục đích chuyển đổi hệ thống thực phẩm bị lãng phí để cung cấp đầy đủ cho tất cả mọi người. Chiến dịch cũng đảm bảo rằng hệ thống thực phẩm là thích hợp đối với một tương lai còn hạn chế về nguồn lực, thách thức về môi trường như biến đổi khí hậu, và tăng dân số sẽ làm nguồn cung cấp thực phẩm thế giới gặp khó khăn hơn. Chúng ta phải nắm bắt những thách thức đang diễn ra để giảm thiểu tác động của chúng đối với con người. Việt Nam được xác nhận là một trong số 20 quốc gia trọng tâm của chiến dịch Grow, được phát động vào ngày 1 tháng 6 năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015. Tại Việt Nam, trọng tâm của chiến dịch là cải thiện quyền, tiếng nói và lựa chọn của người nông dân sản xuất quy mô nhỏ.

Mục tiêu tổng thế: Thông qua chiến dịch GROW tại Việt Nam, nông dân sản xuất quy mô nhỏ có thể dành được quyền tiếp cận chủ động tới các nguồn lực tự nhiên phục vụ cho tăng gia sản xuất cũng như nhu cầu lương thực của gia đình trong hiện tại và tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng một cộng đồng hiểu biết và tham gia tích cực vào các hoạt động hướng tới quyền công bằng lương thực và đóng góp cho phong trào GROW cấp toàn cầu

2. Nâng cao sự tham gia của cộng đồng và cải thiện chính sách đất đai.

3. Nâng cao hiểu biết của cộng đồng và cải thiện đầu tư nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tài chính hỗ trợ thích ứng cho phụ nữ và cộng đồng nông nghiệp.

4. Tăng đầu tư tư và công cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ.

5. Theo dõi đời sống hộ gia đình trong bối cảnh biến động giá cả lương thực.

Cuộc thi ảnh “Đất & Người” là một trong những sự kiện đánh dấu năm thứ 2 của Chiến dịch Grow tại Việt Nam. Mục đích chương trình là nâng cao nhận thức của cộng đồng, ủng hộ cho những kế hoạch hành động, nhằm nâng cao đời sống cũng như trân trọng những đóng góp tích cực của người nông dân quy mô nhỏ, thông qua việc thúc đẩy các cuộc thảo luận, ý kiến, thái độ và hành động trong nhóm đối tượng mục tiêu. Thông điệp chính mà Oxfam và chiến dịch Grow muốn chuyển tải thông qua cuộc thi là “Tăng cường quyền lợi, tiếng nói và lựa chọn của người nông dân quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ”
Theo PV (PV)
Xem bình luận