Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 14:18 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 02/12/2013 13:53 PM (GMT+7)

Mùa gặt thuyền

Dân Việt - Vụ hè thu của nông dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang luôn đối mặt với những trận lũ lụt. Người dân ở đây đã có kinh nghiệm chẩn bị sẵn thuyền để giành lúa với trời.

   
Con kênh tưới thành sông chở lúa

Theo Ngọc Hà (Ngọc Hà)
Xem bình luận