Thứ Hai, ngày 16/07/2018 18:24 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 28/01/2014 07:20 AM (GMT+7)

Nghề giữ người

Dân Việt - Đã 85 tuổi mà cụ Nguyễn Thị Diệu, làng Tri Lễ, xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội vẫn không bỏ được nghề khâu nón. Cụ nói: “Mới sinh ra mặc nhiên đã gắn với nghề đan mũ nón rồi, giờ bỏ khâu thì… buồn chân tay ốm mất”

   

Theo Hà Mai (Hà Mai)
Xem bình luận