Thứ Hai, ngày 20/11/2017 21:15 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 24/10/2013 16:51 PM (GMT+7)

Tan ca

Chân dung người thợ lò tại mỏ than Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) lúc tan ca.

   

 tan ca hinh anh 1Ảnh dự thi của tác giả Hoàng Hải Thịnh.
Theo Hoàng Hải Thịnh (Hoàng Hải Thịnh)
Xem bình luận