Ai được công nhận hoạt động kháng chiến ở vùng nhiễm chất độc hóa học?

Đang nóng, đừng bỏ lỡ!
Toyota Hilux 2016 chinh thuc trinh lang
Toyota Hilux 2016 chính thức trình làng
P.V 08:30 - 24 tháng 9, 2013

Điều kiện để được công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hỏi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ của ông A đề nghị công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tuy nhiên trong lý lịch quân nhân của ông chỉ ghi: từ tháng 05.1971 đến tháng 12.1972 là chiến sỹ thuộc C7-D9… chiến đấu tại Quảng Trị. Không thể hiện rõ có hoạt động tại vùng bị rải chất độc hóa học hay không. Trường hợp này có thể xem xét hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09.4.2013 thì riêng địa bàn tỉnh Quảng Trị có khu vực được coi là vùng bị quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học (phía nam sông Bến Hải và 10 xã thuộc huyện Vĩnh Linh tiếp giáp bờ bắc sông Bến Hải). Còn các xã, huyện khác không được coi là vùng bị quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Tuy nhiên, việc áp dụng trong thực tế không thể hoàn toàn cứng nhắc. Đối với địa bàn huyện Vĩnh Linh, nếu là cán bộ xã, dân quân, du kích… thì phải thuộc một trong 10 xã quy định trong Nghị định. Đối với các trường hợp tham gia quân đội như đã nêu ở trên thì lý lịch quân nhân thường chỉ ghi đến cấp tỉnh mà không cụ thể đến huyện, xã. Do đó chỉ cần lý lịch ghi tỉnh Quảng Trị là đủ điều kiện xem xét.

Hỏi: Khi giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 42 Nghị định thì giới thiệu những bệnh nào? Có phải bổ sung bệnh án hiện tại thể hiện mắc bệnh theo Quyết định 09/2008/QĐ-BYT ngày 20.02.2008 không?

Trả lời: Việc giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 42 Nghị định chỉ áp dụng đối với các trường hợp trước đây đang hưởng trợ cấp mức 2 (cũ) và chưa được kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, chủ yếu là các đối tượng lập hồ sơ theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg. Những đối tượng này trước đây giao cho y tế cấp xã và y tế cấp huyện xác nhận về bệnh tật. Khi giới thiệu đi giám định Sở phải đối chiếu hồ sơ, lập trích lục ghi rõ những bệnh đã được cơ quan y tế xác nhận trong hồ sơ trước đây (những hồ sơ lập trước khi Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thì không áp dụng danh mục bệnh, tật theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20.2.2008). Tuyệt đối không yêu cầu đối tượng bổ sung bệnh án hay giấy ra viện mới cấp sau này.
BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN