Dựng cột cây số... làm cảnh

06:25 - 19 tháng 11, 2012

(Dân Việt) - Bạn đọc Uyên Minh ở Quảng Trị phản ánh: Hàng chục cột mốc cây số dọc Quốc lộ 9 (từ đường mòn Hồ Chí Minh thuộc huyện Hướng Hóa về xuôi) hoàn toàn trắng thông tin, không hề có tên đường, số km, vị trí đặt, khoảng cách đến các địa điểm...như mọi cột mốc cây số khác.

Thực trạng này kéo dài từ năm 2006 đến nay.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN