Thứ Hai, ngày 20/05/2019 18:17 PM (GMT+7)

Huyện Lạng Giang - Bắc Giang: Kích cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững

authorViệt Tùng Thứ Ba, ngày 26/03/2019 11:17 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài đẩy mạnh phát triển công nghiệp- TTCN, thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá là những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, nhân dân huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đề ra trong năm 2019. Huyện Lạng Giang đã và đang làm gì để kích cầu cho sự phát triển này?

   

Hoàn thành nhiệm vụ 2018

Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức. Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã bám sát vào Nghị quyết của Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Do vậy, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định phát triển. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

 huyen lang giang - bac giang: kich cau phat trien kinh te nhanh, ben vung hinh anh 1

Nhiều con đường ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã được trải bê tông phẳng lì, rộng, đẹp.

Năm 2018 huyện đã thu hút được 13 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 171,6 tỷ đồng và sử dụng 15,17 ha đất tại 07 xã. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 21 dự án được chấp thuận đầu tư năm 2017.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 21.801 ha, giảm 2,5% so với năm 2017. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 89.390,1 tấn, đạt 103,8% KH. Diện tích trồng vải thiều là 1.125 ha, sản lượng vải thiều đạt 5.760 tấn, doanh thu đạt 19,2 tỷ đồng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung gắn với xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo triển khai các mô hình sản xuất công nghệ cao với kinh phí hỗ trợ trên 1.5 tỷ đồng.

Giá trị ngành dịch vụ ước đạt 5.683 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 102,1% KH và tăng 38,3% so với năm 2017; kim ngạch xuất khẩu 65,5 triệu USD, đạt 114,9% KH (tăng 10 triệu USD so với năm 2017). Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cơ sở vật chất của các chợ nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến nay 23/23 xã, thị trấn đã bố trí được bãi xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Trong năm, đã triển khai lắp đặt 03 lò đốt rác thải tại các xã: Đào Mỹ, Tiên Lục, Hương Lạc.

Thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo tích cực, nhất là thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất nên thu ngân sách đạt khá. Năm 2018, tổng thu ngân sách hà nước ước đạt 1.165,3 tỷ đồng, đạt 179,4% KH và tăng 13% so với CKNT; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 562,5 tỷ đồng, đạt 291,5% KH, tăng 188% so với CKNT.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại học sinh, đặc biệt là đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, xét tốt nghiệp THCS; tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đoàn Lạng Giang đoạt 290 giải các loại; thi hội khoẻ Phù Đổng năm học 2017- 2018 xếp thứ nhì toàn tỉnh. Năm 2018 huyện, có thêm 02 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 64 trường, đạt 88,9%; tỷ lệ phòng học kiên cố hoá ngành học mầm non đạt 85%, ngành học phổ thông đạt 96%.

Các hoạt động văn hóa năm 2018 được tổ chức dưới nhiều hình thức, gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tạo không khí thi đua, phấn khởi trong nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và văn hoá công sở được tập trung chỉ đạo và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Năm 2018, tập thể UBND huyện đã đề cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; đã đánh giá đúng nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phân tích, đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND cấp xã trong việc xử lý một số vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường,... Phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài đẩy mạnh phát triển công nghiệp- TTCN, thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND cấp xã trong việc xử lý một số vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường,...

 huyen lang giang - bac giang: kich cau phat trien kinh te nhanh, ben vung hinh anh 2

Không chỉ có giao thông liên thôn, xã, nhiều tuyến giao thông nội đồng cũng đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, kinh tế.

Lấy nội lực làm gốc, nguồn lực bên ngoài làm chất xúc tác

Phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài đẩy mạnh phát triển công nghiệp- TTCN, thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND cấp xã trong việc xử lý một số vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường,...

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở. Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, gian lận thương mại, trốn thuế; trong đó tập trung chỉ đạo khai thác nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, thu thuế phương tiện vận tải, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thuế xây dựng cơ bản,… để tăng thu ngân sách; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 huyen lang giang - bac giang: kich cau phat trien kinh te nhanh, ben vung hinh anh 3

Cùng với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, nhiều làng quê ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã thay da đổi thịt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cấp uỷ, chính quyền và người dân về xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã huy động nội lực, tranh thủ và giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ, vốn lồng ghép của cấp trên.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối giai đoạn 2016-2020. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; tập trung chỉ đạo thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và các điểm rác còn tồn lưu trên địa bàn, nhất là các xã xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26.12.2017 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên; bố trí danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng tập trung cho những dự án cấp thiết, các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã về đích năm 2019.

Tag:  Huyện Lạng Giang   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngày 20/5/2019, VinFast bắt đầu đưa lô 58 xe Lux và Fadil tiến hành...
Màn biểu diễn Vovinam Việt võ đạo của các môn sinh chào mừng Đại...
Doanh nghiệp đầu tư dự án điện mặt trời trên mái nhà sẽ hưởng ưu...