Chủ Nhật, ngày 21/10/2018 01:16 AM (GMT+7)

Ngành Tuyên giáo TP.Hải Phòng: Góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại

authorTrần Phượng Thứ Hai, ngày 13/03/2017 09:40 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng và Ngành Tuyên giáo thành phố luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng, xung kích trên nhiều lĩnh vực…

   

Lực lượng xung kích trên nhiều lĩnh vực

Đảng bộ thành phố Hải Phòng được thành lập vào tháng 4.1930 và trở thành một trong những Đảng bộ được thành lập sớm nhất ở Việt Nam. Ngay từ khi được thành lập, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng, thông qua công tác tư tưởng để phát động các cao trào cách mạng ở thành phố Cảng theo đường lối, chủ trương của Trung ương. Công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đã góp phần truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, vận động quần chúng trong công nhân, nông dân và nhân dân lao động thành phố, tạo thành lực lượng cách mạng hùng hậu.

 nganh tuyen giao tp.hai phong: gop phan xay dung thanh pho cang xanh, van minh, hien dai hinh anh 1

Ông Nguyễn Hữu Doãn- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Trong hai cuộc chiến tranh gian lao và kiên cường chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng-văn hoá, công tác tuyên giáo thành phố đã luôn vững vàng ở vị trí tiên phong, xung kích đóng góp mồ hôi, xương máu, trí tuệ làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Bước vào thời kỳ cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội và nhất là hơn 30 năm đất nước đổi mới, bằng bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của mình, hệ thống Tuyên giáo thành phố đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, chỉ đạo, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy động lực, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo nên nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Nhận thức tư tưởng chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vẫn là tư tưởng chủ đạo trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Công tác tuyên giáo góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đến với nhân dân, được nhân dân thành phố hào hứng, phấn khởi đón nhận và tự giác thực hiện, đạt kết quả tốt; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số trường hợp cán bộ, đảng viên.

Trên thực tế, công tác tư tưởng, tuyên giáo đã được hình thành và phát huy vai trò từ rất sớm ở Hải Phòng. Lịch sử Đảng bộ Thành phố và Lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu rõ: Do đặc thù địa chính trị, Hải Phòng là một trong những nơi đầu tiên được đón nhận lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc nên nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm của phong trào cách mạng cả nước. Trong suốt những năm vận động cách mạng, những chiến sỹ cách mạng, những người yêu nước đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, gắn bó máu thịt với Nhân dân để làm công tác tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, rèn luyện, tiến tới tổ chức quần chúng đi theo tiếng gọi và mục tiêu chiến đấu của Đảng, thực hiện khát vọng của dân tộc là độc lập, tự do.

Những cán bộ, nhân viên công tác tại ngành tuyên giáo nơi đất Cảng “Trung dũng-Quyết thắng” có vinh dự lớn là được góp sức làm cho thành phố trở thành cái nôi của phong trào công nhân, phong trào yêu nước, một đầu cầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam trong những năm hai mươi của thế kỷ XX.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ  làm tốt vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, khoa giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo. Trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông mang tính đột phá của thành phố như đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải phòng đi vào sử dụng; Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khánh thành, vận hành, mở mới nhiều tuyến bay trong nước và một số nước trong khu vực. Hải Phòng đang trên đường trở thành thành phố trung tâm, một đầu mối giao thông của cả nước và quốc tế và ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu đã trở thành hiện thực.

Phát huy truyền thống “ Đoàn kết - Kiên định – chủ động - sáng tạo”

Ông Nguyễn Hữu Doãn– UV Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết. qua 70 năm xây dựng, phát triển, từ thực tiễn sinh động và phong phú của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Ngành Tuyên giáo thành phố có thể rút ra một số bài học như sau:

Một là, công tác tuyên giáo của Đảng thực chất là công tác định hướng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên, cho toàn thể nhân dân trong mọi tình huống, nhất là lúc thử thách khốc liệt;

 nganh tuyen giao tp.hai phong: gop phan xay dung thanh pho cang xanh, van minh, hien dai hinh anh 2

 nganh tuyen giao tp.hai phong: gop phan xay dung thanh pho cang xanh, van minh, hien dai hinh anh 3

 nganh tuyen giao tp.hai phong: gop phan xay dung thanh pho cang xanh, van minh, hien dai hinh anh 4

Các hoạt động của Ban tuyên giáo thành phố Hải Phòng.

Hai là, công tác tuyên giáo được vận hành theo một quy trình chặt chẽ, trước hết là tham mưu cho các cấp uỷ đảng ban hành nghị quyết, chỉ thị…trên cơ sở đó giúp cấp trên tổ chức triển khai, đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Để làm tốt vai trò giúp các cấp uỷ đảng triển khai, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nghị quyết, chỉ thị, công tác tuyên giáo phải hướng dẫn chương trình, kế hoạch hành động với những biện pháp đúng đắn, sáng tạo; huy động được sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đủ sức lôi cuốn được quần chúng hành động theo đúng tinh thần của nghị quyết, chỉ thị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nhưng cũng có những mặt hạn chế, thậm chí có khi còn vấp phải những thất bại, do vậy, công tác tuyên giáo cũng phải biết nghiêm túc phân tích, chỉ ra bài học từ thất bại để khắc phục trong tương lai;

Ba là, để đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người cán bộ tuyên giáo và công tác tuyên giáo là phải nhanh nhạy nắm bắt chính xác diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời đề xuất với cấp trên những giải pháp định hướng tư tưởng chính trị. Muốn vậy, công tác tuyên giáo phải có sự nhạy bén, nâng cao khả năng dự báo; đi trước, đi cùng, đi sau mọi diễn biến của đời sống; dự báo chiều hướng phát triển tư tưởng chính trị của các đối tượng trong xã hội phải căn cứ trên các cơ sở khoa học để phân tích khuynh hướng tư tưởng chính trị của xã hội; trên cơ sở đó mới có thể tham mưu cho cấp trên có giải pháp định hướng tư tưởng chính trị đúng và kịp thời.

Bốn là, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo, đặc biệt là định hướng và hướng dẫn nhân dân đấu tranh chống lại các thủ đoạn xảo quyệt, các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, những tư tưởng, quan điểm sai trái của bọn cơ hội chính trị, bọn phản động trong nước và nước ngoài chống phá cách mạng nước ta.

Trong thời gian tới, phát huy truyền thống “ Đoàn kết - kiên định – chủ động - sáng tạo”, cán bộ, chuyên viên Ngành Tuyên giáo thành phố cũng như toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ động và tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác ở mọi cấp, mọi ngành.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 của đất nước và thành phố; về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “ Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, các công trình, dự án lớn mang tính đột phá để sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vừa qua thị trường bất động sản Gia Lâm đã có một cơn sốt lớn sau...