Giáo viên lõa thể ôm đồng nghiệp 'chữa sốt rét': Diễn biến 'nóng' mới

Giáo viên lõa thể ôm đồng nghiệp 'chữa sốt rét': Diễn biến 'nóng' mới4

Liên quan đến vụ cô giáo lõa thể ôm thầy giáo 'chữa sốt rét' trong nhà nghỉ ở Lạng Sơn, ông L (chồng cô giáo) cho biết, ông sẽ gửi...