Người phụ nữ vụ nghi bắt cóc trẻ em kể phút kinh hoàng bị dân vây

Người phụ nữ vụ nghi bắt cóc trẻ em kể phút kinh hoàng bị dân vây1

“Tôi chỉ nghĩ đưa cháu đi chơi cho vui, không có ý nghĩ gì khác, khi có người loan tin cháu bị bắt cóc, hàng chục người ùa vào đòi...