ĐBQH: Có dấu hiệu oan sai trong vụ án hình sự của kỹ sư Đỗ Văn Hải

ĐBQH: Có dấu hiệu oan sai trong vụ án hình sự của kỹ sư Đỗ Văn Hải1

“Qua nghiên cứu trường hợp của ông Đỗ Văn Hải, người đã 27 năm chống tiêu cực trọng ngành dầu khí, tôi thấy có dấu hiệu oan sai....