Sinh viên tổ chức đám cưới, đám tang giả cùng ngày để... trải nghiệm

Sinh viên tổ chức đám cưới, đám tang giả cùng ngày để... trải nghiệm

Những hình ảnh về một nhóm sinh viên Trung Quốc tổ chức đám cưới, đám tang giả ngay trong lớp học của mình đang lan truyền nhanh...