"Các cảnh bị cắt khỏi '50 sắc thái đen' mang tính khiêu dâm"

"Các cảnh bị cắt khỏi '50 sắc thái đen' mang tính khiêu dâm"

"Ở Việt Nam, Hội đồng đã thẩm định kỹ lưỡng và buộc phải yêu cầu nhà phát hành lược bỏ những cảnh phim mang tính khiêu dâm, vì nó...