Phía sau chuyện "dẹp loạn" sư tử đá

Phía sau chuyện "dẹp loạn" sư tử đá

Không ai phủ nhận tính tích cực trong việc di dời những con sư tử đá có nguồn gốc ngoại lai ra khỏi nơi thờ tự. Nhưng phía sau...