Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 03:56 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Cục Việc làm: Loại cử nhân là phạm luật

Lãnh đạo Cục Việc làm: Loại cử nhân là phạm luật1

Báo NTNN số 198-202/2014) có loạt bài về tình trạng cử nhân giấu bằng để xin đi làm công nhân. Trả lời phỏng vấn của NTNN về vấn...