Thành uỷ Hà Nội: Đánh thuế nặng với cửa hàng “chặt chém” khách

Thành uỷ Hà Nội: Đánh thuế nặng với cửa hàng “chặt chém” khách3

Trong bối cảnh lễ hội thì khó tránh được việc một số chủ hàng tự ý tăng giá hàng hóa. Chính quyền địa phương cần tăng thuế đến mức...