Đại gia đình "người rừng” sống tạm trong lều 10m2

Đại gia đình "người rừng” sống tạm trong lều 10m21

Có một doanh nghiệp đồng ý tài trợ toàn bộ tiền xây nhà nên gia đình "người rừng" lại chờ một thời gian để làm thủ tục. Tuy nhiên,...