PGS.TS Trịnh Hòa Bình: “Việc lập “quỹ đen” là lệch chuẩn“

PGS.TS Trịnh Hòa Bình: “Việc lập “quỹ đen” là lệch chuẩn“

Thời gian gần đây, vấn đề chi tiêu, ngoại tình, thậm chí là lập "quỹ đen" đang nổi lên như thực trạng phổ biến trong gia đình hiện...