Bài hát dung tục và câu hỏi lớn về dòng nhạc underground

Bài hát dung tục và câu hỏi lớn về dòng nhạc underground

Hiện tượng nhạc rác lũng đoạn trên các trang mạng được báo chí đề cập những ngày qua gây bức xúc cho những người làm nghề chuyên...