Nhiều mũ bảo hiểm dán tem hợp quy, hợp chuẩn vẫn không đạt chất lượng

Nhiều mũ bảo hiểm dán tem hợp quy, hợp chuẩn vẫn không đạt chất lượng

Qua việc tiến hành lấy 21 mẫu mũ bảo hiểm do 11 nhà sản xuất phân phối ra thị trường để kiểm định chất lượng, Công an Hà Nội phát...