Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: "70% người đứng đơn ly hôn là phụ nữ"

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: "70% người đứng đơn ly hôn là phụ nữ"1

Sự chịu đựng trong một thời gian dài và quan niệm dễ cưới, dễ bỏ khiến tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao.