Lời cảm ơn của Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

Lời cảm ơn của Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

Báo Nông thôn Ngày nay đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản, chuyên trang Tài chính Nông thôn nhân 35 năm ngày...