Đà Nẵng: Lắng nghe tâm tư vì sao “nhân tài” thôi việc

Đà Nẵng: Lắng nghe tâm tư vì sao “nhân tài” thôi việc

Cần bố trí công việc kịp thời, sâu sát hơn trong khâu quản lý, giúp học viên phát huy tốt hiệu quả công việc…, đó là ý kiến của...