5 năm con tàu 67 (bài cuối): Bộ NNPTNT muốn hạn chế khiếu kiện

5 năm con tàu 67 (bài cuối): Bộ NNPTNT muốn hạn chế khiếu kiện

Theo ông Nguyễn Văn Trung - Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản - Bộ NNPTNT), xét một cách toàn diện, việc triển...