Thứ Hai, ngày 21/05/2018 16:23 PM (GMT+7)
Phải kiểm duyệt để tránh các tiết mục nhảy phản cảm ở THPT Bất Bạt

Phải kiểm duyệt để tránh các tiết mục nhảy phản cảm ở THPT Bất Bạt

Sở Giáo dục Hà Nội cho rằng việc tổng duyệt trước buổi biểu diễn văn nghệ sẽ tránh được tiết mục nhảy phản cảm như ở THPT Bất Bạt.