Cựu binh Mỹ, khách quốc tế "đổ về" dự lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ

Cựu binh Mỹ, khách quốc tế "đổ về" dự lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ

Trong "biển người" tham dự lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) có rất đông cựu binh Mỹ từng tham...