Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mở cửa vào 5.5

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mở cửa vào 5.5

Đế nay, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã được hoàn thiện 99% khối lượng công việc. Bảo tàng sẽ khánh thành vào ngày...