Trường Sơn - con đường của thống nhất

Trường Sơn - con đường của thống nhất1

Đa số người Việt đang sống trên đất nước mình, họ không nhớ nhiều được những quốc lộ, tỉnh lộ. Nhưng tất thảy đều biết tới một con...