Dịch Covid-19: Những chiến sĩ blouse trắng lay động triệu con tim

Dịch Covid-19: Những chiến sĩ blouse trắng lay động triệu con tim

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hình ảnh những cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tận tụy ngày đêm túc trực, hết lòng cứu chữa...