Thứ Tư, ngày 24/01/2018 03:27 AM (GMT+7)
Thu hút nguyên khí bên ngoài

Thu hút nguyên khí bên ngoài

LTS: Ngay sau khi cách mạng thành công, ngân khố hầu như trống rỗng, chính quyền còn bộn bề công việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh...