Angela Phương Trinh sốc vì chuyện mang bầu trong "Glee"

Angela Phương Trinh sốc vì chuyện mang bầu trong "Glee"

Những câu chuyện xoay quanh tuyến nhân vật chính được Glee tập 7 tập trung khắc họa.