Thanh niên trẻ cho thuê bạn gái giá rẻ, lấy tiền mua iPhone 6

Thanh niên trẻ cho thuê bạn gái giá rẻ, lấy tiền mua iPhone 6

Một thanh niên công khai đứng giữa khuôn viên Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải với tấm áp phích lớn quảng cáo dịch vụ cho thuê bạn gái...