Không được để chính sách nằm trên giấy

Không được để chính sách nằm trên giấy

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công...