Thảm cảnh trâu, bò chết rét hàng loạt ở Tây Bắc: Hệ lụy từ sự thờ ơ

Thảm cảnh trâu, bò chết rét hàng loạt ở Tây Bắc: Hệ lụy từ sự thờ ơ

Chỉ qua đợt rét đậm hiện nay, theo thống kê sơ bộ đã có ít nhất 3.000 trâu, bò ở Tây Bắc bị chết rét. Mặc dù đã được cảnh báo, dự...