Có hay không Phó Chủ tịch tỉnh TT-Huế chỉ đạo xử lý bác sĩ Truyện?

Có hay không Phó Chủ tịch tỉnh TT-Huế chỉ đạo xử lý bác sĩ Truyện?4

Trước khi yêu cầu cơ quan cấp dưới xử lý bác sĩ Truyện, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của ông...