Bác sĩ khóc nghẹn sau khi bị tố triệt sản cho bệnh nhân rồi mà vẫn có thai

Bác sĩ khóc nghẹn sau khi bị tố triệt sản cho bệnh nhân rồi mà vẫn có thai1

“Trong quá trình mổ, tôi thấy vết mổ rất dính nên quyết định không triệt sản nữa. Tôi cũng đã giải thích cho bệnh nhân hiểu rồi”,...