Chuyên gia Mỹ nói về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông: Những hành vi  xâm lược tham lam

Chuyên gia Mỹ nói về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông: Những hành vi xâm lược tham lam

Nhận định này của nhiều chuyên gia Mỹ được báo The Straits Times của Singapore đăng tải ngày 13.7 trong bài viết về Hội thảo quốc...