Cây có cội, sông có nguồn

Cây có cội, sông có nguồn

Cho đến tận bây giờ những người con đất Việt ở Tân Đảo luôn có những hành động tiếp sức cho quê hương thông qua một loạt các loại...