Người hâm mộ đừng bắt Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải sống theo ý mình

Người hâm mộ đừng bắt Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải sống theo ý mình

21 tuổi là phải nổi tiếng rồi, đừng bảo Tiến Dũng là em còn nhỏ tuổi, phải thế này thế nọ.