Cách tính lương, phụ cấp công chức viên chức từ 1/7/2019

Cách tính lương, phụ cấp công chức viên chức từ 1/7/2019

Lương, phụ cấp của cán bộ công chức, viên chức từ ngày 1/7/2019 được tính như thế nào?