Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi!

Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi!

Hôm nay 23.5, “Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi” - cuốn cẩm nang trò chuyện với trẻ về cơ thể, những giới hạn và phòng tránh...