Hậu bão số 1: Cây ăn quả đổ gãy sẽ được hỗ trợ tiền

Hậu bão số 1: Cây ăn quả đổ gãy sẽ được hỗ trợ tiền

Như NTNN đã thông tin, ngày 1.8, Bộ NNPTNT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ xuất quỹ dự phòng quốc gia...