Bão số 10 đang vào, thành phố Vinh vắng tanh

Bão số 10 đang vào, thành phố Vinh vắng tanh

Bão số 10 đang tiến sát vùng biển Nghệ An. Tại thành phố Vinh, nhiều người dân đã ”cửa đóng then cài” đón bão.