Thứ Hai, ngày 19/02/2018 15:32 PM (GMT+7)
Biên giới Nghệ An tan hoang sau 2 giờ lũ tràn qua

Biên giới Nghệ An tan hoang sau 2 giờ lũ tràn qua

Nhà trôi theo nước hoặc chỏng chơ cột, đường giao thông bị cày xới sau 2 giờ lũ quét qua.