Thứ Tư, ngày 23/05/2018 10:05 AM (GMT+7)
Biên giới Nghệ An tan hoang sau 2 giờ lũ tràn qua

Biên giới Nghệ An tan hoang sau 2 giờ lũ tràn qua

Nhà trôi theo nước hoặc chỏng chơ cột, đường giao thông bị cày xới sau 2 giờ lũ quét qua.