Thứ Bảy, ngày 22/07/2017 12:24 PM (GMT+7)
Hà Tĩnh, Thanh Hóa: 100% người dân được cấp lại điện sau bão Talas.

Hà Tĩnh, Thanh Hóa: 100% người dân được cấp lại điện sau bão Talas.

Ngành điện đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho 100% người dân 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi bão Talas. Thông tin...