Từ thảm họa lũ quét ở Sa Ná: Ì ạch di dân vùng nguy cơ thiên tai

Từ thảm họa lũ quét ở Sa Ná: Ì ạch di dân vùng nguy cơ thiên tai

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bản Thái bình yên bao đời nay bên con suối Son bị lũ cuốn trôi, bản Sa Ná (xã Na Mèo, Quan...