Đặc sắc văn hóa ở bảo tàng tình dục cổ đại Trung Quốc

Đặc sắc văn hóa ở bảo tàng tình dục cổ đại Trung Quốc

Bảo tàng tình dục cổ Trung Quốc lưu giữ hàng nghìn hiện vật tượng, tranh vẽ, sách… từ mọi chất liệu như đá, gỗ, gốm sứ, giấy, ngọc...