Vinashin và ngã rẽ định mệnh của nguyên TGĐ Trương Văn Tuyến

Vinashin và ngã rẽ định mệnh của nguyên TGĐ Trương Văn Tuyến

Một tháng trước khi tròn 60 tuổi, ông Tuyến được vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (tháng 6/2010). Đứng...